About

MusicLab vznikol v januári 2014 najprv ako nápad zrealizovať pravidelné podujatie pre hudobnícku komunitu, v rámci ktorého by sa hudobníci a hudobní nadšenci mohli spoznávať, stretávať a hrať na pódiu vlastnú hudbu, alebo len volne improvizovať. Prvé podujatie vzniklo už vo februári v priestoroch Fabricafé Tabačky Kulturfabrik a realizovalo sa naďalej s mesačnou pravidelnosťou vždy v posledný štvrtok v mesiaci. Aj vďaka hodnotám ako otvorenosť a nesúťaživosť, ktoré sme si nastavili hneď na začiatku sa podujatie stalo úspešným a začalo pútať pozor publika a širokej hudobníckej komunity.

Neskôr sa k podujatiu pridala aj komunitná zdieľaná skúšobňa MusicLab v suterénnych priestoroch Tabačky Kulturfabrik. Po spustení testovacej prevádzky v roku 2016 sa však vynoril problém s vysokou vlhkosťou a vznikom plesní v priestoroch. Skúšobňa napriek rôznym snahám nikdy nenaplnila svoj zámer a potenciál. Po dlhšom zvažovaní a hľadaní nových priestorov bola skúšobňa v priestoroch tabačky zrušená ku koncu roka 2019 a znova zriadená začiatkom roka 2020 v nových priestoroch na Magnezitárskej ulici, kde MusicLab našiel stabilné zázemie.

Za aktivitami MusicLab-u stojí občianske združenie Hudobný Inkubátor o.z. a konkrétne títo ľudia:

Marek Kačmár – predseda a zakladateľ občianskeho združenia

Eva Kormaníková

Ľuboš Šoltés

Adam Podhorský

Matúš Kačmár

Partneri

Tabačka Records

Tabačka Kulturfabrik

Štúdio Orgon